2105012006 6970018430 Θεσσαλίας 76 & 25ης Μαρτίου nikoskatsoulis5@gmail.com